Artikel

Pelatihan Editing Buku Secara Tatap Muka

Pelatihan Editing Buku Secara Tatap Muka-Saat ini kita telah memasuki era digital, banyak sekali hal yang dilakukan secara daring atau online, seperti pelatihan editing buku juga dapat melalui daring ataupun tatap muka.

Walaupun ada pelatihan secara daring, pelatihan secara tatap muka tetap saja memiliki lebih banyak keunggulan. Keunggulan-keunggulan itu yang menjadi kesempatan yang dapat dikembangkan untuk membuka pelatihan secara tatap muka. Salah satu pelatihan yang dapat dilakukan secara daring maupun tatap muka yaitu pelatihan editing buku.

Seperti yang akan kita bahas dalam artikel ini, yaitu editing buku secara tatap muka, serta keunggulan editing buku secara tatap muka. Pelatihan editing ini sendiri bertujuan untuk anda yang ingin menjadi editor, serta ingin mengetahui serta mengembangkan diri anda pada bidang editing. 

Keunggulan editing buku secara tatap muka.

Untuk pelatihan editing secara tatap muka sendiri memiliki banyak keunggulan seperti dibawah ini : 

 1. Memiliki kesempatan belajar editing secara langsung, dengan belajar secara tatap muka, peserta akan berinteraksi secara langsung dengan para pelatih. Selain apabila mengikuti pelatihan secara langsung, peserta dapat melakukan praktik secara langsung dengan para pelatih yang sudah ahli di bidang editing buku.
 2. Memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung. Apabila anda mengikuti pelatihan editing buku secara tatap muka, maka anda akan merasakan bagaimana rasanya berinteraksi secara langsung dengan para pelatih ataupun dengan peserta lain.Untuk itu kesempatan ini juga bisa bertujuan sebagai cara mengembangkan kemampuan berinteraksi serta berkomunikasi dengan orang lain.
 3. Pemahaman yang lebih mendalam, apabila peserta mengikuti pelatihan secara langsung maka biasanya materi yang akan disampaikan akan lebih mudah dipahami. Karena apabila mengikuti pelatihan secara tatap muka kita dapat mendengarkan penjelasan secara langsung tanpa ada gangguan contohnya apabila mengikuti pelatihan secara daring maka gangguan bisa dari koneksi internet apabila ada gangguan pada jaringannya. Dengan pelatihan secara tatap muka anda juga bisa langsung bertanya materi apa yang belum bisa dipahami atau kurang dapat dipahami, selain itu anda juga bisa melakukan diskusi secara langsung dengan para peserta lain ataupun bertanya-tanya dengan peserta lain. Hal ini memungkinkan memberikan pemahaman yang lebih bagi para peserta pelatihan editing buku secara tatap muka.
 4. Adanya umpan balik secara langsung dari pembimbing, apabila peserta mengikuti pelatihan secara tatap muka, pembimbing dapat memberikan umpan balik yang baik apabila anda bertanya. Umpan balik yang diberikan para pembimbing akan lebih jelas dan spesifik apabila mengikuti pelatihan secara langsung. 
 5. Lingkungan yang kondusif dan mendukung, mungkin dari lingkungan yang kondusif dan mendukung, peserta akan lebih bersemangat untuk mengikuti pelatihan. Karena dengan pelatihan secara tatap muka, peserta dapat bertemu dengan peserta lain yang memiliki tujuan sama yaitu mengikuti pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan editing.Hal ini memberikan lingkungan yang kondusif dan mendukung, karena dengan tujuan yang sama maka peserta akan saling memberi dukungan serta dapat berbagi ide, pengalaman, dan juga dapat membangun jaringan untuk para peserta.
 6. Pengalaman praktik secara langsung, pelatihan tatap muka juga menawarkan kesempatan baik kepada pesertanya untuk melakukan praktik editing buku secara langsung. Dengan ini, biasanya peserta akan lebih memahami bagaimana cara dan teknik-teknik yang harus dilakukan oleh peserta secara langsung.

  Hal ini juga dapat memberikan pengalaman yang baik dan pemahaman yang lebih baik daripada saat peserta mengikuti pelatihan secara daring.

 7. Peralatan sudah disediakan, apabila anda datang ke pelatihan editing buku secara langsung di tempat pelatihan, maka pastinya anda juga dapat menggunakan peralatan yang berkaitan dengan editing buku. Untuk itu, anda tidak perlu membawa peralatan sendiri yang nantinya digunakan untuk mengikuti pelatihan editing buku.

  Peralatan yang harus anda bawa sendiri apabila mengikuti pelatihan editing buku secara langsung atau tatap muka yaitu anda harus membawa handphone yang memadai untuk melakukan praktik editing buku menggunakan handphone. Karena pada pelatihan editing buku secara langsung ini sudah disediakan peralatan seperti PC/komputer lengkap dengan aplikasi yang digunakan untuk mengedit, stylus pen yang digunakan untuk mengedit buku di handphone, dan masih banyak peralatan lainnya yang berkaitan dengan proses editing buku.

  Salah satu pelatihan editing buku secara tatap muka yang menawarkan beberapa keunggulan seperti diatas yaitu pelatihan editing buku di PT. Kombas Digital Internasional. Pelatihan yang ditawarkan ini bisa diikuti secara daring ataupun tatap muka. 

  Untuk informasi lebih lanjut tentang pelatihan editing langsung saja yuk cek website Kombas Digital Internasional https://akademikombas.co.id/ atau langsung aja hubungi nomor ini http://wa.me//+628112829002/.co.id untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang pelatihan editing buku di PT. Kombas Digital Internasional dan daftarkan diri anda sekarang juga untuk mengikuti pelatihan editing buku secara daring maupun tatap muka.